قوانین، شرایط و ضوابط عضویت در ایران دایرکتوری

دایرکتوری شرکتها و موسسات فعال در ایران شامل کلیه مراکزی است که محصول  یا خدمات  ارائه می نمایند. این اطلاعات به صورت طبقه بندی شده بوده و هر شخص یا موسسه می تواند پس از اطلاع و بررسی شرکت یا محصولات ثبت شده در ایران دایرکتوری ، بر اساس نیاز خود به آنها مراجعه نموده و نیازهای خود را برطرف نماید.

قوانین مربوط به ایران دایرکتوری:

1- فقط شرکتهایی میتوانند اطلاعات خود را در این پایگاه ثبت نمایند که فعالیت مستمر در زمینه اعلام شده داشته و راسا به ارائه خدمات اعلام شده بپردازند.

2- ثبت و حضور اطلاعات یک شرکت در ایران دایرکتوری ، به منزله تایید عملکرد آنها نبوده و مشتریان قبل از عقد هر گونه قرارداد و دریافت خدمات یا محصولات، باید از صحت محتوای اطلاعات درج شده و سابقه شرکت اطلاعات لازم را کسب نمایند.

3- در صورت دریافت هر گونه نقد در خصوص عملکرد هر یک از شرکتها از سوی مرکز ایران دایرکتوری، نقد مربوطه در صفحه آن شرکت درج می شود. لذا شرکتها این مورد را حتما مد نظر داشته باشند و ثبت اطلاعات شرکت در دایرکتوری شرکتها، به منزله پذیرش این شرط است و در صورت ثبت هر گونه نقد در خصوص عملکرد شرکتها، هیچ مسئولیتی متوجه این سایت نمی باشد.