چشم انداز و ماموریت ایران دایرکتوری 

چشم انداز: 

پایگاه اطلاعاتی الکترونیکی جهت معرفی ، بازاریابی ، فروش و توسعه صادرات تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی

ماموریت ها: 

  • ایجاد بستر الکترونیکی معرفی و فروش کالاهای تولیدکنندگان داخلی در سطح ملی و بین المللی. 
  • معرفی کسب و کارهای ایرانی در عرصه بین المللی 
  •  کاهش هزینه های رقابتی و تبلیغاتی تولید کنندگان محصول و ارائه دهندگان خدمات شرکت های کوچک و متوسط
  • حمایت از تولید ملی توسط معرفی و تسریع در دسترسی به کالا و خدمات ایرانی 
  • تسهیل در تشکیل زنجیره تامین کالا و خدمات
  • ایجاد فضای سالم رقابتی به منظور توسعه بازار کسب و کار ایرانی