ورزش و تفریحات

ورزش و تفریحات

صنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم یکی از رویدادهای مهم قرن گذشته به شمار می‌رود. امروزه از ورزش به عنوان یک صنعت یاد می شود. بعبارتی هرگونه فعالیت ورزشی آماتور و…

بیشتر

صنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم یکی از رویدادهای مهم قرن گذشته به شمار می‌رود. امروزه از ورزش به عنوان یک صنعت یاد می شود. بعبارتی هرگونه فعالیت ورزشی آماتور و حرفه‌ای که موجبات افزایش ارزش افزوده کالا و خدمات ورزشی را فراهم کند، صنعت ورزش محصوب می‌شود. با این تعریف میتوان همه‌ محصولات، کالاها، خدمات، اماکن و افراد مرتبط با ورزش را اجزای صنعت ورزش به حساب آورد.

صنعت ورزش بر بازارهای مرتبط با ورزش، آمادگی و تفریحات سالم تاکید دارند. در کل صنعت ورزش به مجموعه فعالیت‌های مرتبط با تولید و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی گفته می‌شود که در ارتقای ارزش افزوده نقش داشته باشند.

 

کمتر
LNG_ORDER_BY:
شبکه ای لیست
رکورد پیدا نشد
در ورزش و تفریحات

فیلتر

LNG_CLEAR