بازاریابی B2G چیست ؟

بازاریابی B2G

مکانیزم بازاریابی B2G به کسب‌وکارهایی اشاره دارد که محصولات و خدمات خود را به سازمان‌های دولتی می‌فروشند. تفاوت این نوع بازار نسبت به B2B و B2C این است که در مکانیزم بازار B2G، شرکت به ‌طورکلی به نیازهای یک ‌نهاد خاص دولتی از طریق فرایند مناقصه که به نحوی سازمان‌یافته منتشر می‌شود، پاسخ می‌دهند. 

این فرایند مناقصه می‌تواند آنلاین و بسیار رقابتی باشد. به‌ عنوان‌ مثال، به ‌عنوان بخشی از مناقصه، یک شرکت ممکن است «بیانیه‌ی قابلیت‌های خود» را که محصولات و خدمات شرکت وابسته به پروژه‌ی دولت را توصیف می‌کند، منتشر کند.

یک شرکت ممکن است پیشنهاد خدمات خود را در قالب پیشنهاد (proposal) در پاسخ به درخواست طرح پیشنهاد (RFP) و یا درخواست اطلاعات (RFI) که از نهاد دولتی گرفته است ، تهیه و ارائه نماید . فروش و بازاریابی B2G گاهی اوقات بازاریابی بخش دولتی نیز نامیده می‌شود.

چرخه‌ی خرید در بازاریابی B2G ممکن است ماه ها و بعضا سال‌ها طول بکشد، چرخه‌ی خرید بازار B2B هم ممکن است چند ماه و B2C شاید یک روز تا چند هفته طول بکشد.

تیم فعال در بازاریابی B2G باید مشخصات مناقصه، مقررات انطباق و قوانین قابل ‌اجرا را شناخته و تطبیق دهد. گاهی اوقات این مسئله به این معنی است که بازاریاب B2G ممکن است با سازمانی که به محصولات و یا خدمات ذکر شده در مناقصه را نیاز دارد، روابط شخصی نداشته باشد تا زمانی که رئیس پروژه پیشنهاد را ارائه کند.

فرایند مناقصه ممکن است به‌ طور قابل ‌توجهی بین نهادهای محلی، استانی و نهادهای دولت متفاوت باشد.